پرس و جو
مخاطب

مشخصات QC

فرآیند کنترل کیفیت یخ جعبه:

1 مواد اولیه باید مواد غذایی HDPE، 5502 از Shanghai SECCO باشد

2 در فرایند تولید جعبه های پلاستیکی، اپراتورها باید جعبه ها را برای نقاط سیاه بررسی کنند، هرچند سوراخ وجود دارد یا خیر، و مدیر تولید باید آن ها را نا منظم بررسی کند

3 در فرایند پر کردن خنک کننده، هر محصول باید وزن را بررسی کند، جوشکاری مافوق صوت که در آن سوراخ وجود دارد، و برای بسته بندی مجدد. پس از 24 ساعت، هر کارتن باید برای بررسی نشت باز شود، بدون هیچ مشکلی، محصول را می توان حمل و بارگذاری کرد

گواهینامه ها

دسته بندی های محبوب همه